Fotoserial pro ty co by měli vědět a znát a zřejmě neví nebo proměňují slova v činy (KDU - ČSL) případně řeší problémy hlavou a srdcem (ODS) a o těch co Vám neuhnou očima ani nemluvě  ...           

Zelená hradba.

Sousedé.

Ulice.

Odpad před.

Odpad po.

Odpad před zakopáním.

Pískoviště.

Autopark 1.

Park 3

Autopark 2.

Mez.

Ukrajinské oklepky.

Ze zásahu městské policie... (zatím v přípravě)

 

                       

 

Fotodokumentace ulice Vinohrady

 

Jak se žije ve Štýřicích - klidové zóně města BRNA                 

Ve dnech 29. a 30. srpna 2001 probíhalo natáčení Občanského juda na téma Thermoservis. 

Termín  vysílání v TV zatím není znám, ale v okamžiku, kdy znám bude mně bude termín i zde ...

  Postřehy z natáčení.

 

   Korespondence 1, resp. odpovědi kompetentních osob k problému  "THERMOSERVIS"

Historie dopisování si s "kompetentními" - resp. co už dnes všechno ví současný primátor Duchoň.   Primátorka  Lastovecká také vše  věděla a dnes o nás pečuje coby senátorka.    Děkujeme Vám paní senátorko Lastovecká a nejen Vám, děkujeme celé ODS ...

Otázky na starostu Městské části Brno-střed  J. Kameníčka,          

(Budoucí) odpověď primátora Duchoně ze studijního pobytu v USA na to jak v USA nakládají s odpady ... 

Neodpověděl primátor, ale jeho náměstek - p. Petr Zbytek (přestože nemusel ...)

Názor "druhé" strany - Ing. Pokorný a spol.   Ing. Horová, CSc.   Primátor RnDr. P. Duchoň     Senátorka  JUDr D. Lastovecká 

   

 

Jedinečný způsob likvidace odpadu (připojujícím se přes modem přeji trpělivost )

(a jestli ani tyto fotky Vám nestačí, tak jediným řešením  je  přestěhování 

se do sousedství majitelů firem s názvem THERMOSERVIS, 

protože oni si jistě "bordel" za humny nezakopávají 

a pod okny si nejezdí s náklaďáky ...)

Kliknutím na fotku  je možné otevřít samostatnou stránku ... 

 

Tatra vyklápějící domovní odpad ...    Popeláři jedou. Hou, hou ...

 

Zátiši s odpady.     Komu patří zelený kontejner ?

 

 

Jak se žije ve Štýřicích - klidové zóně města BRNA                                      

(komu nic neříká slovo Štyřice - tak to je oblast kolem ulice Vídeňské v Brně)

 

Stránka občana, který  se chce podělit o bezprostřední zážitky z podnikatelské činnosti firmy,                                   

případně firem, které mají v názvu slovo "Thermoservis"                                

nebo přesněji  - jsou na pozemku staré Khonovy cihelny ...                              

(výpisy z obchodního rejstříku : č.1, č.2 a OSVČ : č. 3),                               

 

 

Aby bylo od počátku jasné :

                Nemám nic proti tomu, že si někdo prací  vydělává na chléb náš vezdejší.

                Vše co nemá majitele, a tím pádem není udržováno, chátrá ...

 

Ale vadí mi, když někdo omezuje mě. 

(resp.  ... svoboda člověka končí tam, kde začíná svoboda člověka druhého ...)

A činnosti zmíněné firmy  mě omezují. A to smogem, prachem a hlukem.

 

SMOG - ráno před půl šestou hodinou je nutné uzavřít všechna okna, protože 

desítky nákladních aut se rozjíždějí za prací. Zvláště pikantní je to v zimním období, 

kdy studené naftové motory vypustí do ovzduší mnohem více zplodin ...

Rád bych viděl technické průkazy spolu s osvědčením o měření emisí. 

(A mám za to, že některé zkušebny by přestaly být zkušebnami ...). 

Také by byl jistě zajímavý pohled do účetnictví všech firem, protože reklamy uvádějí 

určité činnosti pro určité firmy přičemž např. autodopravu může provozovat pouze OSVČ ... 

také v tom musí být docela zmatek, ale o to také asi jde.

 

Smrad snad zmíním jen na okraj - spolu se stavební sutí se doveze 

spousta odpadků - počínaje plným odpadkovým košem, 

který nestačili původní obyvatelé vynést do popelnice, nebo je z popelnic z okolí 

Myší díry, konče různou izolací a igelitovými pytli ...

Všechny tyto odpadky nejdou recyklovat a je nutné je přebrat a odvézt do spalovny. 

Do spalovny se odveze čas od času jeden kontejner a zbytek se spálí na místě. 

Abych ale nekřivdil - pálí se už jen občas. Hasiči mají nahlášeno, že Pokorný bude pálit

bordel a vše je v nejlepším pořádku ...

Od té doby je cítit  kouř spálené umělé hmoty  jen občas ...

Samozřejmě, že člověku vrtá v hlavě kam mizí odpadky. Do spalovny? Jestli ano, 

tak všechna čest ... myslet ekonomicky znamená i chovat se ekologicky, cha, cha, ... 

Skutečnost je mnohem, ale mnohem jednodušší 

(podle hesla : v jednoduchosti je genialita) :

odpadky se naloží na jeden z mnoha naklaďáků a převeze se 

o pár desítek metrů do cihelny, kde se zahrnou hlínou ...  jak prosté.  

Papír, dřevo a podobné přírodní zbytky obohatí místní humus,

ovšem umělé hmoty nás přežijí ...

Možná se mi podaří získat názor kompetentních - tedy hygieniků a úředníků z radnice. 

Ten si jistě pro sebe nenechám ...

Stejně mi není jasné co s těmito pozemky jednou bude. Budou se na této skládce stavět rodinné domky?

Budou se zmíněné pozemky asanovat za peníze daňových poplatníků? To jsem teda zvědav ...

PRACH - protože zmíněné firmy mají ve vínku recyklaci stavební sutě, 

je nutné navést tento bývalý stavební materiál na jedno místo. 

Tímto místem je také oblast Khonovy cihelny.  

Zde se vrší na obrovskou hromadu, aby mohla být buď zrecyklována na místě 

nebo převezena na jiné místo ...

Že se při nakládce, vykládce stavební sutě či její recyklaci práší je jasné.

 

HLUK - samotný průjezd nákladní avie nebo tatrovky je hlučný sám o sobě, 

natož spustí-li se (čas od času) recyklační stroj, který drtí  stavební suť.  

Že se recykluje v pozdních večerních hodinách, soboty a neděle nevyjímaje

 - to jen na dokreslenou situace.

 

 

Brána                                            

 

Až se budete chtít přesvědčit na vlastní očí, tak                                      

tudy se dostanete do staré Khonovy cihelny.                                   

Protáhlý flek je první nebo taky poslední kapka převážně oleje                                 

z mnoha nákladních aut, tak ať neuklouznete hned na začátku ...                            

Vaše náměty, postřehy a podobně rád uvítám :                           

cihelnakohn@volny.cz                      

 

Budiž ti země lehká ...  Starý Khon by se divil ...